Deiyonize Su


DEİYONİZE SU NEDİR ?
İşlem görmemiş tüm sularda, çözülmüş mineral tuzları bulunur. Bu tuzlar su içerisinde, pozitif yüklü katyonlara ve negatif yüklü anyonlara ayrılırlar. Deiyonizasyon Sistemi sayesinde bu iyonların miktarı çok düşük seviyelere indirilerek saflaştırma işlemi yapılır. Bu işlemler sonrası ortaya çıkan saf suya deiyonize su denilir.

Saf sular sağlık ve sanayi sektöründe sıkça kullanılmaktadır. Kullanılacak olan su daima tamamen saf olmalıdır. Saf olmayan su kullanımları sonucunda, kullanılan makineler, aküler zarar gördüğü gibi insan sağlığı için ciddi riskler de taşımaktadır. Deiyonize su doğal ve saf yapısı sayesinde, sizleri sorun çıkaracak etmenlerden uzak tutmaktadır. İletken olmayan yapısı sayesinde birçok sanayi araçlarında kullanmak mümkündür.

Saf suyun canlılar tarafından tüketilmesi tamamen sakıncalı bir durumdur. Saf su vücuda girdiği zaman hücreleri suyun içerisindeki minerali buluncaya kadar emer ve patlar. Bu açıdan bakıldığında tüketilmemesi konusunda özellikle dikkat edilmelidir. Bunun dışında her türlü temizlik işlerinde ve sanayi sektöründe kullanımı uygundur.

Deiyonize edilmiş suyun belirli saflık yüzdeleri vardır. Saf su ihtiyacınız durumunda yüksek derece saflığa sahip su kullanmanız gerekmektedir. Bunun için kullandığınız suyun tamamen saflaştırılmış olduğuna dikkat etmeniz gerekmektedir; aksi halde kullandığınız su şebeke suyundan pek de farklı olmayacaktır. Kullanıma alanına göre çeşitli problemler meydana getirecek ve sağlık açısından bir risk anlamına gelecektir. Yüksek saflık oranına sahip saf sular kaliteli bidonlara özel yöntemlerle doldurulup servise hazır hale getirilir.